Åke Lundin
Antikhallarna Göteborg

Hemsida
www.akelundin.se

Epost
info@akelundin.se

Telefon
031-711 19 80
0706-01 34 02

Adress
Västra hamngatan 6
411 17 Göteborg
(Antikhallarna)

Öppettider
Ons - tors - fred
12.00 - 17.00
Välkomna till www.akelundin.se i Antikhallarna Göteborg
Vi köper dödsbon och enstaka objekt
Gratis värdering
Kontakta oss för hembesök och värdering